7/A, Shanti Priya Nagar,, Near Raj Hospital,, Jodhpur Near Raj Hospital Jodhpur 342008 View On Map

Affiliated With

  • Jai Narain Vyas University, Jodhpur

Main Categories

  • Colleges

Sanskar Mahila Shikshan Prakshikshan Mhavidyalaya, Shanti Priya Nagar, OPP Dev Nagar, Jodhpur

College Profile

Contact Us

Contact Us

Downloads
Manage Your Profile