MAIN MATHANIA ROAD, MANDALNATH, JODHPUR, JODHPUR Jodhpur 342008 View On Map

Affiliated With

  • Jai Narain Vyas University, Jodhpur

Main Categories

  • Colleges

Marwar Shikshak Prakshikshan Mahavidyalaya, 107, Kamala Nehru Nagar, Jodhpur

College Profile

Contact Us

Contact Us

Downloads
Manage Your Profile